Yakışıklı abimiz Ben Affleck’in baş rolünde oynadığı The Accountant (IMDB: 7.3) filmini seneler önce ilk izlediğimde güzel bir aksiyon filmi olduğu düşüncesiyle ekran başından ayrılmıştım. Ancak geçenlerde bir daha izledikten sonra özellikle bir sahne çok ilgimi çekti. …


Feature Store terimini değişken ambarı ya da öznitelik mağazası ya da değişken deposu olarak çevirebiliriz. Ancak bu yazımda terimin İngilizce hali ile devam edeceğim. Şimdi konumuza geçelim.

Bildiğimiz gibi herhangi bir makine öğrenmesi (ML) projesi için özellik mühendisliği (feature engineering) oldukça karmaşık olan kritik bir konuma sahiptir. Unutmayalım ki doğru…


Data Governance Türkçe çevrisi ile Veri Yönetişimi olarak bilinir. Bu kavramın bir kurum içerisinde ön planda yer alabilmesi için adına Veri Bakanlığı denilseydi emin olun herkes bu bakanlıkta çalışmak isterdi :).

Photo by Benjamin Child on Unsplash

Gelin yakışıklı bir sözlük tanımı yapalım.

Veri yönetişimi, bir organizasyonun hedeflerine ulaşabilmesinde etkili ve efektif bilgi kullanımını sağlayan süreçlerin…


Photo by an_vision on Unsplash

Bu yazıda biraz beyin fırtınası yapalım. Şu soru ile başlarsam sanırım kısa yoldan argümanımı anlatmış olacağımı tahmin ediyorum.

Apple müşterilerini dinliyor mu? yoksa şunu mu söylüyor “ben buyum, sınırlarımı zaten biliyorsun , belli bir marka çizgim var sunduğum ürün bu ister al istersen alma.”

Apple bir insan olsa aramızda şöyle…


Cohort (Kohort) analizi müşteri yolculuğunda yaşam boyu değerinin farklı yönlerden ele alabileceğiniz esnek bir bakış açısı sunmaktadır. Bu analiz yöntemini ilk kez Google Analytics üzerinde gördüm ve o anda aşık oldum. Sonra hiç aklımdan çıkaramadım. …


Photo by Robert Thiemann on Unsplash

Nasıl ki Javascript dilinin Java ile bir alakası yok ise NoSQL yapısının da SQL ile bir ortaklığı söz konusu değildir. Tarihsel olarak baktığımızda NoSQL’in tasarımcısı olan Carlo Strozzi bu isim yerine aslında NoREL (No Relation, İlişkisel olmayan) demişti. Ancak Cario ve arkadaşları arasında geçen aşağıdaki konuşma ile durumlar değişti. :)


Photo by Sonika Agarwal on Unsplash

Siz hiç anketörlük yaptınız mı? Cevabınız ne olursa olsun hepimiz bunu meslek olarak yapmasak bile gündelik hayatımızda yeni tanıştığımız insanlara istemeden de olsa yapıyoruz. Tabi duyu organlarımızdan gelen girdi veri setleri ile bunu sık sık yaparız…

Şimdi hafif tenha bir parkta olduğunuzu ve bankta sıcak güneşin altında otururken meltem kıvamında…


Photo by Robert Lukeman on Unsplash

Çokta yeni sayılmaz ancak birkaç senedir hayatımızda olan bir kavramdan bahsetmek istiyorum bu yazımda; nam-ı diğer Continuous Intelligence (CI). Bu iki kelimeyi arka arkaya 5 defa söylerseniz önünüzdeki nesnelerin sihirli bir biçimde havalandığını görebilirsiniz.

Normalde elimizde ne vardı? Business Intelligence (BI). Peki bu iki kelimenin karşılığını ne olarak biliyoruz. İş…


Photo by JJ Ying on Unsplash

Sizin hiç botu hattınız oldu mu? Belki fiziksel olarak A noktasından B noktasına erişen bir boru hattınız olmadı ancak dijital olarak web servisler veya API’ler inşa edebilirsiniz.

Bu yazımda makine öğrenmesinde pipeline (boru hattı) konusunu enine boyuna irdelemeye çalışacağım.

Az buçuk veri bilimi ve makine öğrenmesi hakkında fikir sahibi olduğunuzu…

Yiğit Şener

Data Science & Others | Linkedin: https://www.linkedin.com/in/yigitsener

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store